Data Loader – cz. 2

TechnicznieData Loader – cz. 2

Data Loader – cz. 2

Kontynuujemy drugą część artykułu dotyczącą Data Loader. Tym razem skupimy się na części bardziej technicznej. 

Typy danych

Base64 – Base64 to schemat kodowania binarnego na tekst, który reprezentuje dane binarne w formacie ASCII i tłumaczy je na reprezentację radix 64. Te pola służą do wstawiania lub aktualizowania załączników i treści CRM Salesforce.

Boolean – Akceptowane są wartości logiczne, tj. tak, nie, y, n, true, false, 0, 1, on, off. Nie jest rozróżniana wielkość liter i można ich używać w dowolnej formie.

Data – Format daty można zmienić zgodnie z wyborem użytkownika. Można to zrobić w Ustawieniach > Data/godzina, gdzie można ustawić żądany format. Format daty dla modułu ładującego dane Salesforce jest dostępny w różnych formatach, takich jak:

 • DD.MM.RRRR (22.06.2021)
 • MM/DD/RRRR (22.06.2021)
 • RRRR-MM-DD (22.06.2021)

Double – można użyć standardowej podwójnej zmiennej 64-bitowej.

Integer  – można użyć standardowego typu danych liczb całkowitych.

ID – można użyć identyfikatora Salesforce, który jednoznacznie definiuje określony typ rekordu w Salesforce.

String – można użyć standardowego typu danych ciągu .

Dokumentacja programu Salesforce Data Loader zawiera wszystkie informacje na temat różnych interfejsów API, funkcji,Itypy danych w Salesforce i znacznie bardziej szczegółowe informacje wymagane do bezproblemowego korzystania z modułu ładującego dane.

Dostępne funkcje

AkcjaOpis
InsertSłuży do wstawiania rekordów
Update Służy do aktualizacji lub edycji dowolnego rekordu
UpsertSłuży do tworzenia lub edytowania rekordu
DeleteSłuży do usuwania rekordu
Hard DeleteSłuży do trwałego usunięcia rekordu
ExportSłuży do eksportowania rekordów (z wyłączeniem danych z kosza)
Export AllSłuży do eksportowania rekordów (w tym danych z kosza)

Funkcja Upsert umożliwia jednoczesne wstawianie i aktualizowanie rekordu. Jeśli rekord w pliku pasuje do istniejącego rekordu, rekord jest automatycznie aktualizowany o wartości w pliku. Jeśli nie zostanie znalezione żadne dopasowanie, w jego miejsce tworzony jest nowy rekord.

Funkcja usuwania rekordów umożliwia usunięcie rekordu i przeniesienie go do kosza systemu, podczas gdy funkcja twardego usuwania umożliwia trwałe usunięcie wszystkich rekordów.

Istnieje również funkcja znana jako Salesforce Data Loader Lookup Field, która umożliwia powiązanie ze sobą dwóch rekordów.

Tę pracę można łatwo wykonać, podając unikalny identyfikator zewnętrzny w celu zintegrowania dwóch lub więcej pól.

Eksportowanie

Aby wyeksportować dane z modułu ładującego dane, musimy wykonać następujące kroki:

  • Otwórz program ładujący dane i kliknij Eksportuj. Aby wyeksportować zarchiwizowane działania i usunięte rekordy, kliknij Eksportuj wszystko.
  • Wybierz uwierzytelnianie hasłem i wprowadź dane logowania.
  • Wybierz obiekt, na przykład wybierz Konto z opcji „Wybierz obiekt Salesforce”.
  • Jeśli dany obiekt nie jest dostępny, rozwiń menu, aby wyświetlić wszystkie obiekty, do których można uzyskać dostęp.
  • Wybierz konkretny cel do ekstrakcji za pomocą .csv i kliknij Przeglądaj.
  • Kliknij Zapisz
  • Na koniec kliknij Dalej

Następnie musisz utworzyć zapytanie SOQL do eksportu danych. Na przykład wybierz ID i Nazwa w polach zapytania i kliknij Zakończ.

  • Wybierz konkretne pola, które chcesz wyeksportować
  • Możesz wybrać określone warunki do filtrowania zestawów danych.
  • Przejrzyj wygenerowane zapytanie i dokonaj niezbędnych zmian

Wybierz Zakończ i kliknij Tak, aby potwierdzić

Pojawi się pasek postępu pokazujący stan operacji,Iokno z podsumowaniem pojawia się natychmiast po zakończeniu operacji.

Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search