2 bilionów dolarów oraz 11,6 miliona miejsc pracy do 2028r.

Salesforce News2 bilionów dolarów oraz 11,6 miliona miejsc pracy do 2028r.

2 bilionów dolarów oraz 11,6 miliona miejsc pracy do 2028r.

Salesforce niedawno podzielił się głównymi wynikami nadchodzącego badania IDC. Wyniki te wskazują, że firma wraz z jej ekosystemem partnerów, napędzanym przez nową falę generatywnej sztucznej inteligencji (AI), stworzy między 2022 a 2028 rokiem netto zysk w wysokości ponad 2 bilionów dolarów z przychodów biznesowych oraz 11,6 miliona miejsc pracy.

Wpływ AI na Salesforce

Chociaż wcześniejsze wersje tego badania skupiały się głównie na tym, jak rozwiązania chmurowe napędzały wzrost ekosystemu Salesforce, IDC poszerzyło swoje podejście w najnowszej wersji, aby uwzględnić wpływ AI w ogóle – a konkretnie potencjał generatywnej AI. Dla kontekstu, raport IDC z 2021 roku przewidywał, że Salesforce i jego ekosystem partnerów stworzą 9,3 miliona nowych miejsc pracy i 1,6 biliona dolarów nowych przychodów biznesowych na całym świecie między 2020 a 2026 rokiem. Tegoroczne badanie podkreśla, jak potężna jest AI i jak przekształca ona firmy w dziedzinach sprzedaży, obsługi, marketingu, handlu i IT.

Salesforce i generatywna AI

Salesforce od 2014 roku jest pionierem w dziedzinie AI dla CRM, wprowadzając pierwszą fazę rewolucji AI z predykcyjnym AI, aby pomóc przedsiębiorstwom znaleźć nowe wglądy, rekomendacje i możliwości wzrostu. Dziś Salesforce nadal napędza następną fazę rewolucji AI dzięki nowym możliwościom generatywnej AI.

Niespotykane tempo innowacji i adopcji generatywnej AI wprowadziło nową fazę w rewolucji AI, która zapoczątkuje nowy cykl inwestycji technologicznych. Einstein stanowi podstawę platformy Customer 360 Salesforce, która obecnie generuje ponad 1 bilion prognoz tygodniowo dla klientów w dziedzinach sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, handlu i IT.

Wyzwania i możliwości

Aby uzupełnić badanie Salesforce Economy 2023, IDC przeprowadziło ankietę wśród ponad 500 organizacji korzystających z rozwiązań opartych na AI. Kluczowe wnioski obejmują:

    • Największe wpływy rozwiązań opartych na AI na organizacje. Obejmują one pomoc pracownikom w lepszym wykonywaniu swoich obowiązków (45%) oraz redukcję powtarzalnych zadań (42%).
    • Największe wyzwania, które obejmują brak wykwalifikowanego personelu, takiego jak inżynierowie danych AI (35% respondentów), zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ryzykiem związanym z AI (34%), koszty (34%) oraz wiarygodność/sesja w danych (31%).

Dodatkowe informacje

Metodologia IDC

„Metodologia IDC, stosowana w modelu Salesforce Economy Impact Model, bazuje na zaawansowanych technikach analizy, by ocenić wpływ technologii na gospodarkę. W skrócie, IDC wykorzystuje tabele wejść-wyjść do analizy przepływów między sektorami gospodarki, oceniając, jak działalność jednego sektora wpływa na inne. Analiza ta bierze pod uwagę bezpośrednie efekty działalności firmy, jej wpływ na łańcuch dostaw oraz efekty indukowane, czyli wpływ wynikający ze wzrostu produkcji. Dzięki temu IDC może dokładnie określić, jak Salesforce wpływa na globalną gospodarkę.”

Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search