AI napędza wzrost gospodarki Salesforce

Salesforce NewsAI napędza wzrost gospodarki Salesforce

AI napędza wzrost gospodarki Salesforce

W nowym studium IDC ujawniono, że gospodarka Salesforce, wspierana przez sztuczną inteligencję (AI), przyspiesza swój wzrost. Przewiduje się, że do 2028 roku, dzięki wpływowi AI, gospodarka Salesforce wygeneruje ponad 2 biliony dolarów nowych przychodów biznesowych, co stanowi szybszy wzrost niż wcześniej przewidywano.

Wpływ na globalny rynek pracy

Raport IDC szacuje, że między 2022 a 2028 rokiem, dzięki rozwiązaniom opartym na AI, powstanie ponad 11 milionów nowych miejsc pracy. To pokazuje, że AI nie tylko przekształca produktywność i doświadczenia klientów, ale także tworzy nowe możliwości gospodarcze dla firm różnej wielkości.

W 2022 roku globalny wpływ przychodów biznesowych z rozwiązań chmurowych Salesforce opartych na AI wyniósł 312 miliardów dolarów, a do 2028 roku ma potroić się do 948 miliardów dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązania chmurowe Salesforce napędzane przez AI mają wygenerować netto 2,02 biliona dolarów wpływu na przychody biznesowe między 2022 a 2028 rokiem.

Kluczowe strategie dla organizacji

Organizacje muszą skupić się na swoich strategiach AI, aby pomóc w ewolucji strategii zatrudnienia, zwiększyć produktywność pracowników.

Badania IDC ujawniają również kluczową i rosnącą rolę aplikacji i ekspertów partnerów Salesforce w pełni funkcjonalnym wdrożeniu AI. Użytkownicy rozwiązań chmurowych opartych na AI wskazują, że do ich wdrożenia niezbędne są dodatkowe usługi, takie jak konsulting IT, dodatkowe usługi chmurowe, szkolenia IT, zarządzane usługi IT i konsulting biznesowy.

Wpływ na rynek pracy

  • IDC szacuje, że rozwiązania chmurowe Salesforce oparte na AI wygenerują 11,6 miliona miejsc pracy między 2022 a 2028 rokiem.
  • 45% pracowników twierdzi, że AI pomaga im lepiej wykonywać swoją pracę, a 42% mówi, że AI redukuje powtarzalne zadania.
  • Firmy już zmieniają swoje strategie zatrudnienia, aby wykorzystać AI, zwiększając zatrudnienie w rolach związanych z danymi.

Sztuczna inteligencja staje się kluczowym elementem w ekosystemie Salesforce, generując znaczący wpływ na gospodarkę i rynek pracy. Studium IDC podkreśla, jak ważne jest dla organizacji skupienie się na strategiach AI, aby wykorzystać te nowe możliwości.

Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search