77% pracowników ufa sztucznej inteligencji

Salesforce w Polsce - oficjalnie77% pracowników ufa sztucznej inteligencji

77% pracowników ufa sztucznej inteligencji

Jest jednak jeden warunek!

Według najnowszych badań Salesforce współcześni pracownicy wierzą, że sztuczna inteligencja wykona prawie połowę ich zadań. Jednak zatrudnieni czują się najbardziej komfortowo wówczas, kiedy AI i ludzie pracują wspólnie.  Efektem tej kooperacji jest większe zaufanie do AI w zakresie autonomicznego wykonywania zadań, które pozwalają oszczędzać czas, takich jak np. pisanie kodu, znajdywanie spostrzeżeń dotyczących danych i opracowywanie pisemnych komunikatów.

Pracownicy nie delegują jednak wszystkich swoich zadań do AI. Badania pokazują, że dzisiejsi członkowie zespołu wolą, aby zadania takie jak wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i dbanie o bezpieczeństwo danych były  nadzorowane przez ludzi. Prawdopodobnie nie potrwa to jednak długo. Dane sugerują również, że inwestowanie w wiedzę i edukację buduje zaufanie do autonomicznej sztucznej inteligencji w przyszłości.

Najciekawsze wnioski z badania

Pracownicy na całym świecie, zwłaszcza liderzy, wierzą w autonomiczną przyszłość i już teraz powierzają zadania sztucznej inteligencji.

Zatrudnieni (dane uśrednione) są przekonani, że AI wykona około 43% ich zadań, co wskazuje na zmianę wśród pracowników w kierunku przekazywania zadań sztucznej inteligencji. Co ciekawe, liderzy są większymi entuzjastami i uważają, że odsetek wykonywanych przez AI zadań sięgnie 51%. Szeregowi pracownicy typują natomiast 40%.

 

Badania pokazują, że aż 77% członków zespołów na całym świecie ostatecznie zaufa sztucznej inteligencji w zakresie autonomicznego działania. Liczba ta obejmuje:
 10% pracowników, którzy dziś już jej ufają,
 26% zatrudnionych, którzy zaufają AI w okresie krótszym niż trzy lata,
 41% pracowników, którzy zaufają sztucznej inteligencji w ciągu trzech lub więcej lat.

 

Podczas gdy pracownicy preferują współpracę pomiędzy AI a ludźmi, to jednak zaczynają ufać, że algorytm poradzi sobie z niektórymi zadaniami samodzielnie. Zadania, które powierzano autonomicznej sztucznej inteligencji, obejmowały:
 15% zaufało AI w kwestii autonomicznego pisania kodu,
 13% w zakresie samodzielnej analizy danych,
 12% ufa sztucznej inteligencji w zakresie opracowywania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 12% ufa, że autonomiczne AI będzie pełnić funkcję ich osobistego asystenta.

 

Inne zadania, według respondentów, wymagają zaangażowania człowieka. Pracownicy są bardziej skłonni zaufać ludziom w następujących kwestiach:
 47% ufa, że ludzie sami będą uczestniczyć w działaniach integracyjnych,
 46% ufa ludziom w zakresie wdrażania i szkolenia pracowników,
 40% ufa ludziom w kwestii bezpieczeństwa danych.

 

Respondenci badania uważają, że zaangażowanie człowieka jest niezbędne do budowania zaufania do sztucznej inteligencji.
 63% pracowników na całym świecie twierdzi, że większe zaangażowanie człowieka zwiększyłoby ich zaufanie do sztucznej inteligencji,
 obawy związane z AI mogą wynikać z braku jej zrozumienia. Aż 54% zatrudnionych twierdzi, że nie wie, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wdrażana lub zarządzana w ich miejscu pracy,
 pracownicy, którzy mają wiedzę na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wdrażana i zarządzana w ich miejscu pracy, są 5x bardziej skłonni powiedzieć, że zaufają AI w zakresie autonomicznego działania w ciągu najbliższych dwóch lat niż ci, którzy nie posiadają takiej wiedzy.

Wyniki badania obrazują, że pojawia się kluczowa różnica w zakresie wiedzy na temat sztucznej inteligencji między płciami – mężczyźni są o 94% bardziej skłonni powiedzieć, że posiadają wiedzę na temat wdrażania i zarządzania sztuczną inteligencją w swoim miejscu pracy w porównaniu z kobietami.

Metodologia: Salesforce przeprowadził podwójnie anonimową ankietę we współpracy z YouGov od 20 marca do 3 kwietnia 2024 roku. Wzięło w nim udział prawie 6000 pełnoetatowych pracowników reprezentujących firmy różnej wielkości i z różnych sektorów w dziewięciu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Francji, Niemczech, Indiach, Singapurze i Szwajcarii. Ankieta została przeprowadzona online.

Źródło: Salesforce
Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search