Zaskoczenie w Salesforce Shopping Index Q3

Salesforce NewsZaskoczenie w Salesforce Shopping Index Q3

Zaskoczenie w Salesforce Shopping Index Q3

– gdy świat zwalnia, Europa Środkowa
wciąż kupuje, nawet więcej niż rok temu

Źródło: Materiał prasowy Salesforce

Wzrost kosztów życia, obawy geopolityczne i ograniczenia w łańcuchach
dostaw nadal nie oszczędzają światowego handlu online. Według najnowszej
odsłony Salesforce Shopping Index, globalna sprzedaż online spadła (w ujęciu
globalnym) o 2% rok do roku (YoY) w trzecim kwartale 2022 roku.

Liczba osób dokonujących zakupów przez Internet (-4%) wraz z wartością zamówień
(-5%) spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, ponieważ konsumenci na całym
świecie pozostają ostrożni w wydawaniu pieniędzy – dane globalne.

Jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku całego Starego Kontynentu.
Sprzedaż online w Europie w trzecim kwartale 2022 roku spadła o 9% rok do roku,
przy czym wartość zamówień zmniejszyła się o 1%. Konsumenci w regionie wydali
więcej na modę – w szczególności Obuwie (+18%), a także Torebki i Bagaż (+17%) –
podczas gdy znacznie mniej chętnie sięgali po artykułu z kategorii Zabawki i Nauka (-
22%) oraz Dom (-19%). Bardzo widoczny jest tutaj wpływ wojny na Ukrainie, która
spowodowała wzrost cen energii i przyczyniła się do notowanych kolejnych rekordów
inflacji, a także niepewności gospodarczej i jej negatywnego wpływu na zaufanie
konsumentów. W III kwartale ciężkie chwile przeżywała przede wszystkim Wielka
Brytania – kraj ten musiał zmagać się z trwającymi skutkami Brexitu, stanem
politycznej niepewności oraz wspomnianymi wcześniej problemami, z którymi
borykają się detaliści w całej Europie. Sprzedaż online w regionie UKI spadła o 13%
rok do roku, wielkość zamówień spadła o 8%, zaś ruch na platformach handlu
internetowego pozostał bez zmian.

Wyłączoną z powszechnych spadków zainteresowania e-zakupami enklawą okazała
się jednak Europa Środkowo – Wschodnia. Handel elektroniczny w Europie
Wschodniej wzrósł w III kwartale o 6%, a liczba zamówień wzrosła o 17%, pomimo
2% spadku ruchu. Wzrost ten można prawdopodobnie przypisać zauważalnym
wzrostom nominalnych stawek płac, które były obserwowane w całym regionie w
ciągu ostatnich kilku kwartałów, co przekłada się na większą swobodę wydatków.
Oxford Economics spodziewa się, że wzrost płac w regionie pozostanie na wysokim
poziomie, przy czym należy oczywiście zaznaczyć również fakt, że gwałtowna
inflacja w regionie utrzyma się dłużej. Co ciekawe, trendowi malejących obrotów w e-
handlu opiera się również Hiszpania. W III kwartale b.r. odnotowała skromny wzrost
o 2% w ujęciu rocznym, przy czym liczba zamówień wzrosła o 17%. Ogólny ruch w
sieci wzrósł o 10%, dzięki 11% wzrostowi ruchu na komputerach stacjonarnych i 10%
wzrostowi ruchu na urządzeniach mobilnych.

Jak przekonuje analiza Salesforce Shopping Index, w związku z tym, że zbliża się
szczyt sezonu zakupowego, można się spodziewać, że nie odnotujemy znaczącego
wzrostu sprzedaży online w stosunku do roku ubiegłego, niezależnie od tego, że
szczyt sezonu zakupowego rozpoczął się w tym roku wcześniej od przewidywań.

Metodologia

Zasilany danymi z platformy Salesforce, Shopping Index odkrywa prawdziwą historię
zakupów. Analizujemy poprzednie dziewięć kwartałów, aby dogłębnie zrozumieć, jak
zmieniają się zachowania konsumentów i jak zmienia się rynek. Shopping Index analizuje
aktywność i statystyki zakupów online ponad 1,5 miliarda unikalnych globalnych kupujących
z ponad 61 krajów. Ten zestaw wskaźników obejmuje zarówno najnowszą historię, jak i
obecny stan handlu cyfrowego.

Interaktywny dashboard

Polecamy zapoznać się z interaktywnym dashboardem, stworzonym dzięki Tableau od Salesforce

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search