Diagnostyka S.A. w kierunku cyfrowej przyszłości z Salesforce

Salesforce w Polsce - oficjalnieDiagnostyka S.A. w kierunku cyfrowej przyszłości z Salesforce

Diagnostyka S.A. w kierunku cyfrowej przyszłości z Salesforce

Diagnostyka S.A., lider w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, zainicjowała nową erę cyfrową, wprowadzając innowacyjne rozwiązania Salesforce do swoich procesów sprzedaży i zarządzania relacjami z kontrahentami. Współpracując z firmą Sii, Diagnostyka S.A. z sukcesem wdrożyła nowy system, który nie tylko usprawnia operacje biznesowe, ale także podnosi jakość i efektywność pracy zespołów sprzedażowych oraz poprawia doświadczenia klientów.

Wprowadzenie do cyfrowej transformacji

Diagnostyka S.A. przez lata konsekwentnie rozszerzała swoją sieć kontrahentów, co skłoniło firmę do podjęcia kolejnego kroku w swojej cyfrowej transformacji. Przemysław Kulas, Dyrektor Sprzedaży w Diagnostyka S.A., podkreśla, że głównym celem było „usprawnienie zarówno pracy naszego zespołu handlowego, obsługi naszych klientów, jak i jeszcze lepsze analizowanie zbieranych od lat danych”.

Salesforce jako klucz do innowacji

Nowy system, oparty na modułach Sales Cloud i Salesforce Maps, został zbudowany, aby dostarczyć 360-stopniowy widok klienta, integrując platformę Salesforce z wieloma systemami wewnętrznymi Diagnostyki. Proces budowy systemu, który rozpoczął się w październiku 2022 r., trwał łącznie 9 miesięcy i został pomyślnie wdrożony w czerwcu, z pomocą Sii.

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/salesforce-maps-basics/get-to-know-salesforce-maps

Wsparcie działu sprzedaży i współpracy z kontrahentami

Wdrożenie nowego systemu miało na celu nie tylko wsparcie operacyjne działań sprzedażowych, ale także umożliwienie pracownikom szybkiego dostępu do najważniejszych i aktualnych danych w widoku 360 Kontrahenta. Przedstawiciele medyczni zyskali narzędzie, które ułatwia pracę dzięki zautomatyzowaniu powtarzalnych procesów, szybkiemu dostępowi do danych poprzez wyszukiwarkę kontekstową, oraz wsparciu w planowaniu wizyt i optymalizacji tras.

Efekty wdrożenia

Już w pierwszym okresie po wdrożeniu rozwiązań Salesforce, Diagnostyka S.A. doświadczyła znaczących korzyści, takich jak ujednolicone raportowanie i dostęp do dashboardów z odpowiednim zestawem danych dla różnych grup użytkowników. Pracownicy uzyskali dostęp do potrzebnych narzędzi i danych, zarówno w formie aplikacji mobilnej, jak i desktopowej, co jest szczególnie ważne dla przedstawicieli pracujących w terenie.

Diagnostyka S.A. z sukcesem przeprowadziła cyfrową transformację swoich procesów sprzedaży i zarządzania kontrahentami, wykorzystując technologię Salesforce i ekspertyzę firmy Sii. Wprowadzenie nowego systemu nie tylko usprawniło operacje wewnętrzne, ale także pozwoliło na głębszą analizę danych, co z kolei umożliwiło lepsze projektowanie działań na przyszłość i poprawę jakości usług świadczonych kontrahentom.

Źródło: ITReseller 

Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search