Konkurs na najlepszą pracę naukową o Salesforce

KonkursyKonkurs na najlepszą pracę naukową o Salesforce

Konkurs na najlepszą pracę naukową o Salesforce

Z ogromną radością ogłaszamy start konkursu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką o Salesforce, organizowanego przez naszą fundację coffee&force. Ten konkurs to niepowtarzalna okazja dla studentów i absolwentów, by zaprezentować swoje badania i analizy dotyczące jednej z najbardziej innowacyjnych platform CRM na świecie. Niezależnie od tego, czy Twoja praca została już obroniona, czy nadal czeka na ten moment, masz szansę na wyróżnienie i pokazanie swojej wiedzy szerszej publiczności.

Dla kogo konkurs?

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy napisali pracę na temat Salesforce – bez względu na to, czy są to prace magisterskie, inżynierskie czy licencjackie. To doskonała okazja dla tych, którzy chcą podzielić się swoją pasją i wiedzą na temat Salesforce.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać swoją pracę w formacie PDF na adres redakcja@coffeeforce.pl do 21 stycznia 2024 roku. Pamiętaj, że praca powinna być Twoim oryginalnym dziełem i dotyczyć platformy Salesforce.

Zapraszamy do udziału w tym ekscytującym konkursie! To Twoja szansa, aby zaistnieć w świecie Salesforce i podzielić się swoją wiedzą z innymi. Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

Regulamin

1. Organizator konkursu
Konkurs jest organizowany przez Fundację coffee&force, zwanego dalej Organizatorem.

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat platformy Salesforce oraz wyróżnienie najlepszych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich dotyczących tego tematu.

3. Uczestnictwo
a. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która napisała pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką o tematyce związanej z Salesforce.
b. Prace mogą być zarówno już obronione, jak i te, które czekają aktualnie na obronę.
c. Uczestnik musi być autorem pracy.

4. Zasady konkursu
a. Prace konkursowe muszą być napisane w języku polskim lub angielskim.
b. Każda praca powinna być oryginalnym dziełem uczestnika.
c. Prace muszą być związane tematycznie z platformą Salesforce.

5. Termin i sposób składania prac
a. Prace należy składać do dnia 21 stycznia 2024 roku.
b. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
c. Praca powinna być wysłana w formacie PDF na adres e-mail: redakcja@coffeeforce.pl.

6. Kryteria oceny
a. Prace będą oceniane pod kątem merytorycznym, oryginalności, zastosowania praktycznego oraz jakości i klarowności prezentacji.
b. Jury konkursowe składa się z ekspertów w dziedzinie Salesforce.

7. Ogłoszenie wyników i nagrody
a. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wydarzenia Polish Dreamin’ 24, 21 marca 2024r.
b. Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac.

8. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych
a. Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i posiada pełne prawa autorskie do niej.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy w celach promocyjnych z zachowaniem praw autorskich uczestnika.
c. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu.

9. Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
b. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.
c. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search