Nowe trendy w marketingu. AI jako priorytet i wyzwanie

Salesforce NewsNowe trendy w marketingu. AI jako priorytet i wyzwanie

Nowe trendy w marketingu. AI jako priorytet i wyzwanie

Według najnowszego raportu Salesforce „State of Marketing”, implementacja sztucznej inteligencji (AI) jest obecnie priorytetem dla marketerów na całym świecie. Z drugiej strony, jest to również jedno z największych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. W raporcie zebrano dane od ponad 4800 marketerów z 29 krajów, co pozwala na szczegółowe zrozumienie trendów i wyzwań w branży marketingowej. Co ciekawe w ankiecie również wzięła udział Polska. 

Personalizacja jako klucz do sukcesu

Marketerzy coraz bardziej skupiają się na dostarczaniu spersonalizowanych doświadczeń dla swoich klientów. Wykorzystując dane o zachowaniach, preferencjach i interakcjach klientów, dążą do pełnej personalizacji komunikacji na różnych kanałach. Najlepsi w branży są w stanie personalizować treści na sześciu kanałach, podczas gdy przeciętni radzą sobie z trzema. Personalizacja pomaga zwiększyć zaangażowanie klientów i poprawia wyniki sprzedaży. Przykładem może być wykorzystanie wiadomości mobilnych, email marketingu i mediów społecznościowych do dostarczania odpowiednich treści we właściwym czasie.

Popularne kanały personalizacji:

  • Wiadomości mobilne (57%)
  • Email marketing (54%)
  • Media społecznościowe (52%)

Wzrost adopcji AI

Z raportu wynika, że 75% marketerów eksperymentuje z AI lub już w pełni wdrożyło tę technologię w swoich operacjach. Najlepiej radzą sobie zespoły o wysokich wynikach, które aktywnie testują i integrują AI, podczas gdy 1/3 zespołów o niższych wynikach wciąż jest na etapie rozważania. AI pozwala na automatyzację wielu procesów marketingowych, co zwiększa ich efektywność i pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów. Przykłady zastosowań AI w marketingu obejmują generowanie treści, analizę danych, prognozowanie trendów i personalizację ofert.

Rodzaje używanej AI:

  • Generatywna AI (63%)
  • Predykcyjna AI (54%)

Główne priorytety i wyzwania marketerów w Polsce

Marketerzy w Polsce koncentrują się na kilku kluczowych priorytetach: wdrażaniu i wykorzystywaniu AI, modernizacji narzędzi i technologii, poprawie ROI, lepszym wykorzystaniu narzędzi oraz angażowaniu klientów w czasie rzeczywistym. AI odgrywa kluczową rolę w automatyzacji procesów i personalizacji komunikacji. Modernizacja narzędzi pozwala na efektywniejsze planowanie i realizację kampanii. Poprawa ROI poprzez precyzyjne mierzenie efektów działań jest kluczowa dla sukcesu. Angażowanie klientów w czasie rzeczywistym zyskuje na znaczeniu dzięki technologii.

https://www.salesforce.com/news/stories/marketing-trends-ai-data/

Marketerzy napotykają na wyzwania związane z przestarzałymi narzędziami, angażowaniem klientów w czasie rzeczywistym, trudnościami we wdrażaniu AI, budowaniem zaufania oraz unifikacją danych klientów. Przestarzałe narzędzia wymagają inwestycji w aktualizację. Trudności we wdrażaniu AI wynikają z braku kompetencji i wysokich kosztów. Budowanie zaufania klientów wymaga transparentności i bezpieczeństwa danych. Unifikacja danych pozwala na skuteczniejszą personalizację komunikacji.

Tempo wdrażania AI według poziomu wydajności

Raport Salesforce przedstawia różnice w tempie wdrażania sztucznej inteligencji (AI) wśród marketerów w Polsce, zależnie od poziomu ich wydajności. Z danych wynika, że 40% respondentów w pełni wdrożyło AI w swoich operacjach, a 42% jest na etapie eksperymentowania. Najwyższy poziom wdrożenia AI obserwuje się w grupie o wysokiej wydajności, gdzie 41% w pełni wykorzystuje AI, a 51% eksperymentuje z tą technologią.

https://www.salesforce.com/news/stories/marketing-trends-ai-data/

Wyniki pokazują, że firmy osiągające lepsze wyniki szybciej adaptują technologie AI, co może przyczyniać się do ich sukcesu. Marketerzy o niższej wydajności mają trudności z pełnym wdrożeniem AI, co może wpływać na ich konkurencyjność na rynku. Skuteczna implementacja AI wymaga nie tylko technologii, ale również odpowiednich kompetencji i strategii integracji, co jest wyzwaniem dla wielu organizacji.

Wyzwania związane z danymi

Pomimo entuzjazmu związanego z AI, marketerzy mają obawy dotyczące bezpieczeństwa danych i ich jakości. Z raportu wynika, że na całym świecie 88% obawia się, że przegapią korzyści płynące z generatywnej AI, a tylko 31% jest w pełni zadowolonych z umiejętności jednoczenia źródeł danych klientów. Wysoka jakość danych jest kluczowa dla skutecznego wykorzystania AI, dlatego firmy muszą inwestować w narzędzia do zarządzania danymi i szkolenie pracowników. Problemy z jakością danych mogą prowadzić do błędnych analiz i decyzji, co negatywnie wpływa na efektywność kampanii marketingowych.

Główne obawy:

  • Wycieki danych (41%)
  • Niedostateczna ilość danych (drugie miejsce)

Jeśli chodzi o Polskę najważniejszą obawą marketerów są nieprecyzyjne wyniki generowane przez AI. Marketerzy obawiają się, że błędne dane mogą prowadzić do nieodpowiednich decyzji i strat. Drugą istotną obawą jest ryzyko wycieku lub ujawnienia danych, co może zaszkodzić reputacji firmy i narazić ją na konsekwencje prawne.

https://www.salesforce.com/news/stories/marketing-trends-ai-data/

Kolejne problemy to brak dostępu do niezbędnych danych, trudności w nauce obsługi nowych technologii oraz obawy związane z prawami autorskimi i własnością intelektualną. Te wyzwania wskazują na konieczność inwestowania w edukację oraz rozwój bezpiecznych i transparentnych systemów AI, które będą wspierać marketerów w efektywnym wykorzystywaniu tej technologii. Skuteczne zarządzanie tymi obawami jest kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału generatywnej AI w marketingu.

Integracja danych jako fundament sukcesu AI

Raport podkreśla, że pełna integracja danych jest bardziej powszechna w zespołach o wysokich wynikach. Zespoły te są w stanie lepiej analizować wydajność, budować kampanie i skutecznie wykorzystywać AI. Integracja danych pozwala na stworzenie spójnego obrazu klienta, co jest niezbędne do personalizacji komunikacji i zwiększenia zaangażowania. Firmy muszą inwestować w technologie umożliwiające integrację danych z różnych źródeł, takich jak systemy CRM, platformy marketingowe i narzędzia analityczne.

Źródła danych wykorzystywane przez marketerów:

  • Dane z obsługi klienta
  • Dane transakcyjne
  • Dane niestrukturyzowane (np. emaile)

Według raportu w Polsce, 52% respondentów posiada w pełni zintegrowane dane do analizy wyników, 48% do zarządzania odbiorcami, a także 48% do budowania kampanii.

https://www.salesforce.com/news/stories/marketing-trends-ai-data/

Najlepiej radzące sobie zespoły (high performers) wykazują najwyższy poziom integracji danych, co przekłada się na ich skuteczność. W pełni zintegrowane dane pozwalają na dokładniejszą analizę wydajności (59%), lepsze zarządzanie odbiorcami (57%) oraz efektywne budowanie kampanii (54%). Dla porównania, zespoły o niższej wydajności mają znacznie mniejsze wskaźniki integracji danych, co może wpływać na ich efektywność i konkurencyjność na rynku. Skuteczna integracja danych jest więc kluczem do osiągania lepszych wyników i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w działania marketingowe.

Nowe dane z 9. edycji raportu

Z dziewiątej edycji raportu „State of Marketing” wynika, że 68% marketerów biorąca udział w badaniach  w pełni wdrożyło lub aktywnie eksperymentuje z AI, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Kluczowe obszary inwestycji obejmują optymalizację kampanii, segmentację klientów i prognozowanie zachowań klientów. Nowe technologie, takie jak generatywna i predykcyjna AI, pozwalają na tworzenie bardziej skutecznych strategii marketingowych. Przykłady zastosowań AI obejmują automatyzację kampanii, personalizację treści i analizę trendów.

Kluczowe inwestycje:

  • Optymalizacja kampanii (52%)
  • Segmentacja klientów (47%)
  • Prognozowanie zachowań klientów (41%)

Podsumowanie

Raport Salesforce „State of Marketing” pokazuje, że AI jest kluczowym elementem strategii marketingowych, ale jej wdrożenie wiąże się z licznymi wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście zarządzania danymi. Marketerzy, którzy zainwestują w integrację danych i będą aktywnie testować AI, zyskają przewagę konkurencyjną. AI pozwala na automatyzację procesów, personalizację komunikacji i lepsze wykorzystanie danych, co przekłada się na zwiększenie efektywności kampanii marketingowych. Przyszłość marketingu leży w pełnej integracji technologii i danych, co umożliwi lepsze zrozumienie i zaspokojenie potrzeb klientów.

W ankiecie wzięło udział 4850 respondentów, gdzie 3% z nich (około 145) to przedstawiciele Polski. Pełny raport znajduje się na stronie: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/marketingcloud/S-MC-State-of-Marketing-Report-9th-Edition-c.pdf 

Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search