Poznaj bliżej AI Cloud

Salesforce NewsPoznaj bliżej AI Cloud

Poznaj bliżej AI Cloud

Chmura AI (AI Cloud) od Salesforce to specjalnie zaprojektowane rozwiązanie dla zarządzania relacjami z klientami (CRM), które dynamizuje interakcje z klientami oraz zwiększa produktywność firm. Dzięki połączeniu technologii sztucznej inteligencji, analizy danych, automatyzacji oraz bezpiecznego dostępu do danych w czasie rzeczywistym, AI Cloud stanowi gotowe narzędzie dla przedsiębiorstw.

Sales GPT

Zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w sprzedaży

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-gpt-resources/

Sales GPT, będąc częścią AI Cloud, wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, umożliwiając przedsiębiorstwom dynamiczne i inteligentne podejście do sprzedaży.

Przykładem wykorzystania jest możliwość automatycznego tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail dla klientów, opartych na danych z CRM, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą skupić się na budowaniu relacji i generowaniu przychodów.

Dostępność: Sales GPT jest obecnie w fazie pilotażowej i będzie ogólnie dostępny w lipcu 2023.

Service GPT

Usprawnienie Działu Obsługi Klienta

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-gpt-resources/

Service GPT, zintegrowane z Data Cloud, pozwala działom obsługi klienta wykorzystać sztuczną inteligencję w celu zoptymalizowania procesów i zwiększenia lojalności klientów.

Możliwe jest między innymi automatyczne generowanie podsumowań zleceń i raportów, co pozwala pracownikom skupić się na dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń dla klientów.

Dostępność: Service GPTjest obecnie w fazie pilotażowej i będzie ogólnie dostępny w czerwcu 2023.

Marketing GPT

Wzmacnianie marketingu dzięki sztucznej inteligencji

Marketing GPT umożliwia zespołom marketingowym wykorzystanie zaawansowanych technologii w celu zwiększenia produktywności i realizacji spersonalizowanych kampanii na dużą skalę.

Przykładem jest możliwość tworzenia segmentów odbiorców za pomocą języka naturalnego, co pozwala na skuteczniejsze dotarcie do odpowiednich osób z odpowiednimi ofertami i komunikatami.

Dostępność: Marketing GPT wejdzie w fazę pilotażową w czerwcu 2023, a ogólna dostępność przewidziana jest na luty 2024.

Commerce GPT

Doskonalenie doświadczeń kupujących

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-gpt-resources/

Commerce GPT pozwala firmom na dostosowywanie doświadczeń zakupowych na każdym etapie ścieżki klienta, poprzez automatyczne generowanie rekomendacji, treści i komunikacji.

Możliwe jest na przykład dostosowywanie opisów produktów dla poszczególnych klientów, co pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.

Dostępność: Commerce GPT jest obecnie w fazie pilotażowej i będzie ogólnie dostępny w lipcu 2023.

Slack GPT

Przełomowa komunikacja w pracy

Slack GPT umożliwia korzystanie z konwersacyjnej sztucznej inteligencji bezpośrednio w aplikacji Slack.

Użytkownicy mogą tworzyć rozbudowane przepływy pracy bez konieczności programowania, dzięki prostym poleceniom języka naturalnego.

Dostępność: Slack GPT jest obecnie w fazie beta i będzie ogólnie dostępny jeszcze w tym roku.

Tableau GPT

Zaawansowana analiza danych

Tableau GPT pozwala na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji w celu głębszego zrozumienia i interakcji z danymi w sposób bezpieczny.

Umożliwia to na przykład generowanie wizualizacji i rekomendacji w oparciu o dane sprzedażowe w czasie rzeczywistym.

Dostępność: Tableau GPT wejdzie w fazę pilotażową w listopadzie 2023.

Flow GPT

Tworzenie przepływów pracy za pomocą sztucznej inteligencji

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-gpt-resources/

Flow GPT umożliwia klientom wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia przepływów pracy na podstawie pojedynczych poleceń tekstowych.

Dzięki temu użytkownicy mogą na przykład automatycznie powiadamiać przedstawicieli handlowych o konwersji potencjalnych klientów na realne możliwości sprzedaży.

Dostępność: Flow GPT wejdzie w fazę pilotażową w październiku 2023.

 

Apex GPT

Przyspieszenie rozwoju oprogramowania

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-gpt-resources/

Apex GPT to narzędzie, które umożliwia programistom i zespołom IT przyspieszenie procesu tworzenia oprogramowania. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji,

Apex GPT pomaga w generowaniu inteligentnego kodu, skanowaniu podatności i sugerowaniu poprawek, co prowadzi do wyższej jakości oprogramowania.

Dostępność: Apex GPT wejdzie w fazę pilotażową w czerwcu 2023.

Written by

Twórca portalu, lider społeczności Wrocław Trailblazer Community

Type at least 1 character to search